Шести национален конкурс
за млади изпълнители на популярна песен

Дунавски звезди

Силистра

9 - 11 септември 2024 г.

звезда   Регламент   звезда

ОРГАНИЗАТОРИ:
- ОБЩИНА СИЛИСТРА
- СЕНС МЮЗИК - ЙОРДАН МАРКОВ

През месец септември 2024 година Силистра отново ще се превърне в център на певческото изкуство. На брега на красивата река Дунав ще си дадат среща деца и педагози от цяла България.

С неповторимия талант, с хубостта и младостта на участниците, с красотата на техните изпълнения, дните на конкурса ще се превърнат в истински празник за града.

ЦЕЛИ:
 • Развитие и подпомагане на творчески надарени деца и талантливи млади хора;
 • Предоставяне на сцена за изява на млади таланти;
 • Развиване на техните творчески способности и повишаване на изпълнителските им умения;
 • Популяризиране на българската детска и забавна песен;
 • Популяризиране на общината, културните и туристически забележителности на града;
 • Споделяне на духовни и културни ценности;
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ:

Шести национален конкурс „Дунавски ЗВЕЗДИ” Силистра 2024, ще се проведе от 09.09.2024 г. до 11.09.2024 г. в град Силистра.
Право на участие имат индивидуални изпълнители и вокални формации.
Всички участници попълват и изпращат „Заявка за участие“ в конкурса.

ШЕСТИ Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен "Дунавски ЗВЕЗДИ" е включен в програма за "Закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2024 година" към Министерство на образованието и науката, с постановление на Министерски съвет.
Право на стипендия имат ученици от държавни училища финансирани чрез Министерство на образованието и науката или от общински училища, класирани индивидуално до навършване на 18 години през 2024 година на ПЪРВО, ВТОРО или ТРЕТО място, като право на това имат участниците в IV-та и V-та възрастови групи в категория "Индивидуални изпълнители".
Участници, които са навършили 18 години преди датата на Национален конкурс "Дунавски ЗВЕЗДИ", дори да са ученици в 12 клас през 2024 година, НЯМАТ ПРАВО НА СТИПЕНДИЯ!

КАТЕГОРИИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
I КАТЕГОРИЯ - ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
I група до 1 клас включително
II група 2 клас - 4 клас
III група 5 клас - 7 клас
IV група 8 клас - 10 клас
V група 11 клас - 12 клас

II КАТЕГОРИЯ - ДУЕТИ, ТРИА и ВОКАЛНИ ФОРМАЦИИ – ДО 12 ЧОВЕКА
I група до 12 години /родени преди 09.09.2012 година/
Забележка:
 • - В дуети и триа се допуска един от участниците да е навършил 12 год.,
  но да няма навършени 13 год.;
 • - Във вокалните формации, на възраст между 12 год. и ненавършени 13 год.,
  могат да бъдат двама участници;
II група до 18 години
 • ВАЖНО: ЗА КЛАС СЕ ПРИЕМА ТОЗИ, КОЙТО УЧАСТНИКЪТ Е ЗАВЪРШИЛ КЪМ 30.06.2024 година
РЕПЕРТОАР И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

Участниците в двете категории и във всички възрастови групи изпълняват две песни, всяка с продължителност не повече от 3:50 мин. като е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:
ПЪРВАТА песен да е на български език и от български автори, а
ВТОРАТА песен е по избор на участника!

Песните, които изпълняват участниците трябва да са с ясно изразена тематика, характерна за светоусещането на съответната възраст на изпълнителя.

 • С особено внимание журито ще следи дали последното изискване се изпълнява от участниците в I и II възрастова група от категория „Индивидуални изпълнители“ и I група от категория „Дуети, Триа и Вокални формации“!
 • Изпълнението е на живо!
 • Всички прослушвания се провеждат публично във формат на шоу програма!
 • Всеки инструментал над посочената продължителност на песните от 3:50 мин., ще бъде прекъсван!
ВАЖНО!!!

Участниците изпращат своите инструментали (в .mp3 формат) на организаторите едновременно със заявката за участие в конкурса „Дунавски ЗВЕЗДИ" – Силистра, 2024 година, към която се описват авторите на песните. Допустимо е в инструменталите да има бек вокали, ако те не дублират основния глас /мелодичната линия/ и не пречат на прослушването на изпълнителя.

Промяната на предварително посочения репертоар в заявката, може да се извърши само с писмено заявление от участника или педагога и съгласие от страна на организаторите!

Редът на изпълнение в програмата се определя след изтегляне на предварителен жребий съответно за ПЪРВАТА и ВТОРАТА песен.

Всички разходи свързани с подготовка, участие, пътуване, храна, нощувки и други са за сметка на самите участници и техните придружаващи лица.
Организаторите се задължават да предоставят информация за договорени отстъпки в хотели и ресторанти - партньори на конкурса, от които участниците и техните придружаващи лица ще могат да се възползват.

Заявка за участие, инструментали (в .mp3 формат), автори на песни и копие от платежно за платена такса за участие се изпращат едновременно на електронната поща на конкурса dunavski.zvezdi@gmail.com най-късно до 31.08.2024 год. (включително)!
Телефон за контакт: 0899 138 435 и 0898 547 477

 • Непълни заявки или подадени след посочения по-горе срок не се приемат и се считат за невалидни!
 • Подадени заявки, в които няма изпратени инструментали на конкурсните песни ще се считат за невалидни!
ЖУРИ И ОЦЕНЯВАНЕ:

Журито се избира и кани от организаторите на конкурса като се формира от популярни поп певци, композитори, поети, мениджъри, продуценти, журналисти, обществени фигури, изявени интелектуалци, които са национално и международно признати и които популяризират идеите на конкурса. В журито могат да бъдат поканени и педагози от различни школи като те няма да имат право да дават оценка на своите ученици. В този случай оценката на педагога ще се формира от средната оценка на останалите членове на журито. Журито оценява всеки изпълнител или формация с вдигане на оценки от 1 до 10 (с интервал 0,5 точки) след всяко пето изпълнение.
Общият сбор от точки за двете конкурсни изпълнения определя и призовите места. Окончателното решение се взема от журито след обсъждане - с мнозинство при гласуване. Всеки член на журито има право само на една оценка. В случай на равно разпределение на точките, решението се взема от председателя на журито.
В случай на спорове, възникнали по време на работата на журито, становището на председателя е решаващо!
Журито определя носителя на „ГРАН-ПРИ“ след обсъждане на участниците в IV група в категория „Индивидуални изпълнители“ и II група в категория „Дуети, Триа и Вокални формации“.

По изключение „ГРАН-ПРИ“ може да бъде връчено и в III група категория „Индивидуални изпълнители“ и в I група категория „Дуети, Триа, Вокални формации“.
Журито определя ЛАУРЕАТИ от I-во до III-то място във всяка една възрастова група и категория.
Журито си запазва правото да не връчи „ГРАН-ПРИ“ или някои от другите награди. Журито има право да раздели наградата (с изключение на „ГРАН-ПРИ“) между двама участници с еднакъв брой точки или при незначителна разлика.
Заседанията на журито са при закрити врата и техните решения са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Решенията на журито се оформят с протоколи, които се съхраняват от организаторите и се публикуват на страницата на конкурса не по-късно от 5 дни след приключване на конкурса.

В гала концерта вземат участие САМО наградените с първо място в отделните възрастови групи и категории, носителят на специалната награда на кмета на Община Силистра, както и победителят, получил „ГРАН-ПРИ“.

 • За участие в гала концерт могат да бъдат допуснати и определени от журито атрактивни изпълнители!
КРИТЕРИИ НА ЖУРИТО ЗА ОЦЕНКА:
 1. Подбор на репертоар;
 2. Вокална техника и интерпретация;
 3. Сценична реализация, общо художествено впечатление;
 • Журито поставя една ОБЩА оценка по тези три критерия!
НАГРАДИ и СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

Носител на „ГРАН-ПРИ“ получава грамота, специално изработена статуетка и продуциране на чисто нова авторска песен, която е специално написана от популярни композитори, поети и аранжори.
ЛАУРЕАТИТЕ на I-во, II-ро и III-то място в категория “Индивидуални изпълнители - I-ва, II-ра и III-та възрастови групи, както и I-ва и II-ра група в категория Дуети, триа и вокални формации” получават грамота, специално изработена статуетка и предметна награда.
ЛАУРЕАТИТЕ на I-во, II-ро и III-то място в категория “Индивидуални изпълнители - IV-та и V-та възрастови групи”, получават грамота, специално изработена статуетка и едногодишна стипендия от Министерство на образованието и науката.

 • Специалната награда на Кмета на Община Силистра
  (грамота, статуетка и предметна награда);
 • Наградата на фирми - спонсори на конкурса
  (грамота, предметна награда);
 • Награда за вокален педагог
  (грамота, статуетка и предметна награда);
 • Награда за най-малък участник
  (грамота, статуетка и предметна награда);
 • Награда за най-атрактивно представяне
  (грамота, статуетка и предметна награда);
 • Награда за най-добро изпълнение на българска песен
  (грамота, статуетка и предметна награда);
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:
 • Индивидуални участници - 50.00 лв.
 • Дуети, триа - 70.00 лв.
 • Вокални формации - от 4 до 7 участници - 80.00 лв.
 • Вокални формации и ансамбли - над 8 участници - по 20.00 лв. на всеки участник;
ВАЖНО!!!
Участниците в IV-та и V-та възрастови групи в категория "Индивидуални изпълнители"
НЕ ДЪЛЖАТ и НЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ!!!

ТАКСИТЕ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО БАНКОВ ПЪТ:

банка дск
BIC: STSABGSF
IBAN: BG63STSA93000024700685
ОСНОВАНИЕ: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „Дунавски ЗВЕЗДИ” СИЛИСТРА – 2024 година
ИМЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЛИ ГРУПА: ....................
В ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ ПО ИМЕЙЛ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ КОПИЕ ОТ ПЛАТЕНА ТАКСА УЧАСТИЕ.


error
НЕЯВЯВАНЕТО НА УЧАСТНИКА НЕ Е ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ТАКСА!
СЛЕД КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ, ВНЕСЕНИТЕ ТАКСИ НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ!

Организаторите на Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Дунавски ЗВЕЗДИ” СИЛИСТРА - 2024 година, запазват правото си да променят условията по регламента!
Към конкурса има организирана съпътстваща програма за участниците, педагозите и придружаващите, която ще бъде обявена с програмата на конкурса.

Краен срок за изпращане на заявките: до 31 август 2024 г.

email dunavski.zvezdi@gmail.com

звезда   Заявка за участие   звезда

РЕПЕРТОАР


1). Песен на български език
2). Песен по избор

След като натиснете бутона "ЗАЯВИ УЧАСТИЕ", моля изчакайте няколко минути, за да се качат и изпратят файловете. Когато това стане ще получите номер на Вашата заявка.