Пети национален конкурс
за млади изпълнители на популярна песен

Дунавски звезди

Силистра

9 - 11 септември 2023 г.

звезда   Резултати   звезда

Нели
Рангелова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Костадин
Филипов
Невена
Пейкова
Дамян
Попов
ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. Хана Борисова 10 9.5 9.5 10 10 9 10 10 10 9.5 9 10 116.5
2. Тея Джукелова 9.5 10 10 9.5 10 9.5 9.5 9.5 10 10 9 9 115.5
3. Калина Коджахристова 10 9.5 8.5 9.5 9.5 9.5 9 9 9.5 9.5 9 9 111.5
4. Божидар Илиев 8.5 10 9 9.5 8.5 9 9.5 10 9 9.5 9 9.5 111
5. Азалия Петкова 9 9.5 9 9 8.5 8.5 9.5 9.5 9 9.5 9 9.5 109.5
6. Ирина Николова 8.5 9 8 9 9 9 8 9 8.5 9 9 9 105
7. Цветомира Машева 8.5 8.5 8 8.5 9 8.5 8 8.5 9.5 8.5 9 8.5 103
8. Антон Машев 8 8.5 7.5 8.5 8 8 9 9 8 9 8 8.5 100
9. Светлана Костова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нели
Рангелова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Костадин
Филипов
Невена
Пейкова
Дамян
Попов
ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. Мелиса Джавидова 9.5 10 10 9.5 9 10 10 10 9.5 10 10 10 117.5
2. Ванеса Кънчева 9 9.5 10 10 9.5 9.5 10 10 9 10 9.5 10 116
3. Никол Михайлова 10 9.5 10 9.5 9.5 9.5 10 9.5 10 9 10 9.5 116
4. Жана Стойчева 9.5 8.5 10 9.5 10 9.5 10 9.5 10 9.5 10 9.5 115.5
5. Симона Пенева 9.5 10 10 9.5 9 10 9 9 9 10 9 9 113
6. Светлозара Бонева 8.5 8.5 9.5 9 8.5 8.5 9.5 9.5 9 9 9 9.5 108
7. Дарина Танева 8.5 8.5 9 9 9 9 8.5 9.5 8.5 8.5 9 9 106
8. Риана Желева 9 9.5 9 9 8.5 8.5 7.5 8.5 8.5 8.5 9 9 104.5
9. Дария Георгиева 9 9 9 9 8.5 9 7.5 8 8.5 8.5 9 8.5 103.5
10. Никол Красенова 8 8.5 9 8.5 8.5 9 8 8 8.5 9 9 9 103
11. Аймира Сали 8 8.5 8.5 8.5 7.5 8.5 8 8.5 8 8.5 9 9 100.5
12. Жан Желев 8.5 8.5 8.5 8.5 8 8.5 7.5 8 8.5 8.5 8.5 8.5 100
13. Матей Миланов 8 8 8.5 7.5 8.5 8 9.5 7 8.5 8.5 9 8 99
14. Мирай Мюстеджеб 8 7 8 8 7.5 8 7 7.5 8 8 8.5 8.5 94

Нели
Рангелова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Костадин
Филипов
Невена
Пейкова
Дамян
Попов
ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. Ивайла Михайлова 10 10 9.5 9.5 10 10 9.5 10 10 10 9.5 10 118
2. Симон Павлова 9 10 10 10 9 10 10 10 9.5 10 9.5 10 117
3. Дария Стефанова 9 10 9.5 10 10 10 9 9.5 9.5 10 9.5 9.5 115.5
4. Лора Красенова 10 9.5 10 9.5 9.5 9 10 9.5 9.5 9.5 10 9.5 115.5
5. Деница-Ивана Камбурова 9.5 9.5 9 9 10 10 9 10 9.5 9 9 9 112.5
6. Пламен Иванов 10 9 10 8.5 9 8.5 10 9 9.5 8.5 10 9.5 111.5
7. Елица Пенева 9 8.5 9 9 8.5 8 8.5 8.5 8.5 8.5 9.5 9 104.5
8. Жанет Тодорова 8.5 9 8.5 9 8.5 8 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 101.5
9. Никол Черникова 8.5 9 8 8 8 8 8 8 8.5 8 8.5 8.5 99

Нели
Рангелова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Костадин
Филипов
Невена
Пейкова
Дамян
Попов
ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. Жаклин Костадинова 10 10 10 10 10 10 9.5 10 10 10 10 10 119.5
2. Кристиана Кирилова 9 9.5 9.5 9 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 113
3. Вяра Василева 8.5 9 9.5 10 8.5 9 10 10 8.5 10 9.5 9.5 112
4. Елица Камбурова 8 9 9.5 9.5 9 9.5 9 9.5 9 9.5 10 9.5 111
5. Камелия Василева 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9.5 9.5 109
6. Дея Куманова 8.5 9.5 8.5 9 8 8.5 8.5 9.5 8 9 9.5 9.5 106
7. Надежда Дочева 9 9 9 9 9 8.5 8 9 8.5 9 9 9 106
8. Петя Минчева 9 9 9 9 9 8.5 7.5 9 8 8.5 9.5 9.5 105.5
9. Берфин Балабанова 9 9 8 8 8 10 8.5 9 8 9 9 9 104.5
10. Александра Георгиева 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нели
Рангелова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Костадин
Филипов
Невена
Пейкова
Дамян
Попов
ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. Вокална група "До Ре Ми" 10 10 10 10 10 9.5 10 10 10 10 10 10 119.5
2. Трио Никол Красенова, Симона Пенева и Мадлен Галенова 9.5 9.5 9.5 9.5 9 9 9.5 9.5 9.5 10 9.5 9.5 113.5
3. Дует Жан и Риана Желеви 9 9 9 9 9 8.5 9 9.5 9 9 9.5 9.5 109
4. Детска вокална група "Пеещите котенца" 8.5 9 9 9.5 8.5 8.5 9.5 9.5 8.5 9 9 9 107.5
5. Дует Ангел и Невена Благоеви 8.5 8.5 8.5 9 8.5 8.5 8.5 9 8.5 9 9 9 104.5

Нели
Рангелова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Костадин
Филипов
Невена
Пейкова
Дамян
Попов
ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. Дует Надежда Дочева и Дея Куманова 10 10 10 10 9.5 9.5 10 10 9.5 9.5 10 10 118
2. Детска вокална група "Веселие" 9 9.5 9.5 9.5 9 9 8.5 9.5 9 9 9 9 109.5
3. Дует "Веселие" 8.5 8.5 9 9 8.5 9 8 9.5 9 9 9 9 106